REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH
W SALI ZABAW AMAZONIA GDYNI

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia oraz wpłaceniu zadatku. Zadatek opłacony może być jedynie przelewem na numer konta: 44 1090 1098 0000 0001 5587 8753.
 3. W tytule przelewu należy wpisać datę przyjęcia urodzinowego oraz imię i nazwisko opiekuna.
 4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: biuro@amazonia.gdynia.pl
 5. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 3 dni.
 6. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 7. Wysokość zadatku na przyjęcie urodzinowe wynosi 500 zł.
 8. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w jednej z czterech salek urodzinowych, do wyboru przez Zamawiającego. Przy dokonaniu wyboru salki urodzinowej decyduje zasada pierwszeństwa rezerwacji.
 9. Czas trwania przyjęcia wynosi 2 lub 3 godziny, w zależności od wybranego pakietu. Przyjęcie prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika Amazonii a jego cena uzależniona jest od wybranego pakietu i usług dodatkowych wybranych przez Zamawiającego. Czas urodzin liczony jest od ustalonej godziny na zamówieniu, a nie od momentu zebrania się gości.
 10. Aktualne pakiety urodzinowe oraz wykaz usług dodatkowych znajduje się w załączniku do regulaminu.
 11. Minimalna liczba uczestników urodzin to 10 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 10 osób. Powyżej 10 osób opłata za urodziny pobierana jest za zadeklarowaną w zgłoszeniu liczbę uczestników.
 12. W przypadku powiększenia liczby gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęć urodzinowych.
 13. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich gości.
 14. Zmiany dotyczące ilości dzieci na przyjęciu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami mailowo na adres biuro@amazonia.gdynia.pl. W przypadku braku informacji mailowej o zmianie liczby uczestników Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia równowartości deklarowanej liczby gości.
 15. Na przyjęcia nie można przynosić własnego jedzenia oraz napoi.
 16. Zamawiający jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Amazonii i musi przebywać w Amazonii przez cały czas trwania przyjęcia.
 17. Amazonia jest jedynie organizatorem przyjęcia i nie sprawuje nadzoru/pieczy nad uczestnikami przyjęcia. Nadzór/pieczę taką sprawuje wyłącznie zamawiający lub osoba zgłoszona
 18. Organizatorowi stosownie do pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 20. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 21. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Amazonii.
 22. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć uczestnikom podczas przyjęcia urodzinowego i umieszczenia ich przez Organizatora na stronie www.amazonia.gdynia.pl oraz facebook.com/amazoniagdynia. Obowiązuje od 31 lipca 2023 roku.