Niniejszy formularz automatycznie generuje zapytanie do Sali Zabaw Amazonia Gdynia, celem organizacji urodzin i nie jest potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.