Kochani, już od poniedziałku (29 maja) startujemy z nową zabawą! Tym razem wspólnie poszukamy śladów amazońskich zwierzaków, a jeśli odnajdziesz je wszystkie, otrzymasz zaproszenie do Sali Zabaw Amazonia! Na trzy godziny zabawy, do wykorzystania w dowolnym dniu!

Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę? Zasady zabawy są dziecinnie proste! Wystarczy odwiedzić Salę Zabaw Amazonia cztery razy, w godzinach 10-16, w dniach od poniedziałku do piątku i zebrać cztery pieczątki. A gdy zbierzesz wszystkie ślady zwierzaków otrzymasz zaproszenie na trzy godziny!

I spokojnie, macie na to dużo czasu! Zabawa trwa do 31 sierpnia 2023 roku!

REGULAMIN ZABAWY „KARTA TROPICIELA”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zabawy „Karta Tropiciela” jest ,,Architektura”, Olpuch 10, 84-430 Stara Kiszewa, NIP: 586-118-17-44 (dalej określana jako „Organizator”)
 2. „Karta Tropiciela” funkcjonuje na obiekcie Sali Zabaw Amazonia Gdynia, ul. Świętojańska 133, 81-404 Gdynia
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zabawy „Karta Tropiciela”, a także zasady pozyskiwania nagród z nim związanych.

II Uczestnictwo w zabawie “Karta Tropiciela”

 1. „Karta Tropiciela” skierowana jest do indywidualnych klientów Sali Zabaw Amazonia Gdynia
 2. Warunkiem przystąpienia do zabawy „Karta Tropiciela” jest wykup indywidualnego biletu wstępu do Sali Zabaw Amazonia Gdynia, który spełnia następujące warunki:
  1. następuje w terminie od 29 maja roku do 31 sierpnia 2023 roku,
  2. następuje w dniach od poniedziałku do piątku
  3. następuje w godzinach 10:00 – 15:59
  4. dotyczy minimum jednej godziny zabawy na Sali Zabaw Amazonia Gdynia

III Zasady zabawy „Karta Tropiciela” i zdobycia nagrody

 1. Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie II (Uczestnictwo w zabawie „Karta Tropiciela), klient otrzymuje kartę tropiciela
 2. Wraz z otrzymaniem karty tropiciela, Klient otrzymuje jedną pieczątkę w polu do tego przeznaczonym na karcie tropiciela
 3. Wraz z kolejną wizytą, która spełnia następujące warunki:
  1. następuje w terminie od 29 maja roku do 31 sierpnia 2023 roku,
  2. następuje w dniach od poniedziałku do piątku
  3. następuje w godzinach 10:00 – 15:59
  4. dotyczy minimum jednej godziny zabawy na Sali Zabaw Amazonia Gdynia
   Klient otrzymuje kolejne pieczątki
 4. Po uzyskaniu 4 (czterech) pieczątek, Klient ma prawo do wymiany karty tropiciela na nagrodę

IV Nagrody przewidziane w zabawie „Karta Tropiciela”

 1. Nagrodą w zabawie jest trzygodzinne zaproszenie do Sali Zabaw Amazonia Gdynia, które wykorzystać można w dowolnym dniu i godzinie funkcjonowania Sali Zabaw Amazonia Gdynia, w terminie do trzech miesięcy od momentu wymiany karty tropiciela na nagrodę

V Inne ustalenia zabawy „Karta Tropiciela”

 1. Aby otrzymać kolejne pieczątki (drugą, trzecią i czwartą), należy pokazać kartę tropiciela pracownikowi recepcji Sali Zabaw Amazonia Gdynia
 2. W ramach jednej wizyty, Klientowi przysługuje jedna pieczątka, niezależnie od faktu, czy wykupiony bilet wstępu dotyczy jednej, czy trzech godzin zabawy
 3. Z zabawy wyłączeni Klienci, którzy dokonują zakupu, lub są uczestnikami pakietów zbiorowych (m.in. urodzinki, oferta szkolna)
 4. Udział w zabawie jest dobrowolny
 5. W ramach zabawy „Karta Tropiciela” Sala Zabaw Amazonia Gdynia nie pobiera żadnych danych osobowych

VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (m.in. w sprawie przedłużenia terminu zabawy) w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany opublikowane zostaną na stronie internetowej www.amazonia.gdynia.pl
 3. Zabawa „Karta Tropiciela” rozpoczyna się w dniu 29.05.2023r. i trwa do dnia 31.08.2023r.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na www.amazonia.gdynia.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2023r.