Nasi Kochani, z ogromną radością informujemy o rozpoczęciu IV Edycji Klubu Malucha Amazonia! To dla nas niesamowita radość, że trzy poprzednie edycje ciszyły się takim zainteresowaniem! IV edycję rozpoczynamy już 30 maja, i widywać się będziemy w każdą środę pomiędzy godziną 12 a 14! 

Podczas 2-godzinnego spotkania planujemy przeprowadzić jedną godzinę zabawy zorganizowanej, oraz godzinę wolnej zabawy na naszej sali.

Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, a z jednym rodzicem może wejść maksymalnie dwójka dzieci.

Wszelkie pytania odnośnie funkcjonowania klubu oraz zapisów możecie Państwo kierować pod adres mailowy: klubmalucha@amazonia.gdynia.pl.


Regulamin Klub Malucha

  • Zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 12-14.

  • W trakcie pierwszej godziny pobytu odbywają się zajęcia zorganizowane, w kolejnej dowolna zabawa z dziećmi na sali zabaw.

  • Przyjmujemy na zajęcia dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.

  • Rodzice sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie wyznaczonego czasu.

  • Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć w trakcie zajęć i używanie ich w celach promocyjnych.

  • Warunkiem pobytu dziecka na zajęciach „Klubu Malucha” w Amazonii jest zapoznanie z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia.

  • Biorąc udział w zajęciach Klubu Malucha, uczestnicy zobowiązują się również do przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie.